Vastutustundlik laenamine

Finantsotsuseid ei tohiks kunagi teha uisapäisa ega kergekäeliselt. Tarbijakrediidilepingute sõlmimisel ja võlaõigussuhetesse astumisel (vt võlaõigusseadus – Riigi Teataja) on eriti oluline mõista laenukohustuse olemust ning teadvustada omale laenamisega kaasnevaid riske ja ohte. Objektiivne ja kaalutletud laenuotsus aitab vältida võimalikke probleeme tulevikus laenu teenindamisel.

Enne laenamist mõtle hoolikalt oma majanduslikule olukorrale. Kuidas näeb välja sinu kuueelarve? Kas pärast laekumisi ja väljaminekuid jääb piisavas mahus vaba raha, et olla võimeline tegema regulaarseid tagasimakseid õigel ajal, kogu laenuperioodi vältel? Krediit aitab vastutustundliku laenaja elukvaliteeti tõsta, kuid mõistlik otsus jääb igaühe enda teha.

Juhul kui sul on mõned olemasolevad finantskohustused, küsi endalt, kas uus laen on tõesti vajalik ning kas oled võimeline veel ühe laenu kuumakset tasuma. Ehk on sellest laenust tõesti abi? Olles aga juba praegu suurtes võlgades ning omades raskusi arvete tasumisel või tänaste kohustuste täitmisel, tõmbab järgmine laen sind üha sügavamale laenukeerisesse.

Kohustuste mittetäitmine ehk laenude maksmata jätmine toob endaga kaasa viivised ja muud lisakulud ning võib laenuvõtjale väga kalliks minna. Lõppude lõpuks võib laenuvõtja avastada end kohtust. Lisaks kantakse kõik võlglased maksehäireregistrisse, mis raskendab oluliselt probleemile lahenduse leidmise protsessi. Kehtivate maksehäiretega inimestele pakutakse laenude konsolideerimist peamiselt ainult kinnisvara tagatisel.