Ärilaenud

Ärilaen ehk laen ettevõttele

Oled ettevõtte omanik ja otsid vajalikku rahastust? Oled jõudnud õigesse kohta. Pakume mugavat ja kiiret teenust, mis aitab leida ettevõttele vajaliku finantseeringu vaid minutite jooksul. Võrdle mitmete ettevõtetele mõeldud laenude intresse- ja tingimusi ning vali sobivaim laen oma firmale.

Ettevõttele võib laenu vaja minna mitmesugustel põhjustel. Selleks võib olla inventari soetamine, investeerimine tootmisesse, aga ka hangetel- ja suurematel projektidel osalemine. Seletame teile, mis on faktooring, missuguseid laene ettevõtetele pakutakse ja millised on erinevate ettevõttele mõeldud ärilaenude plussid ja miinused.

Firmadele on tähtis, et oleks ligipääs likviidsusele ning on palju olukordi, kus on tarvis likviidsust tõsta. Lihtsaim lahendus sellele probleemile on võtta ettevõttele laenu. Turul on mitmeid võlausaldajaid, kelle vahel valida. Ettevõttele pakutakse laene varieeruvatel tingimustel. Erinevused tulevad välja pakutavas intressis, laenusummas- ja tagasimakse perioodis ning ka lisatasudes- ja väljamakse kiiruses.

Oluliseim neist on intressimäär, sest intress mõjutab laenu maksumust kõige rohkem – soovime firmale raha laenata eelkõige hea intressiga. Mingil määral mõjutavad laenu hinda ka laenuga võimalikud kaasnevad lisatasud (lepingutasu, haldustasu jms). Väljamakse kiirus nii suurt kaalu ei oma – ettevõtmine on üldiselt planeeritud tegevus ning igasugune otsus ettevõttele laenu võtmiseks peab olema hästi läbi mõeldud strateegiline tegevus.

Ilma tagatiseta ärilaen ettevõttele

Sarnaselt eraisikutele pakutava tagatiseta laenuga, pakutakse ka ettevõtetele laene ilma otsese varalise tagatiseta. See ei ole aga nii lihtne kui tavaline eraisiku laen. Nimelt peab ettevõtte omanik tihti ise laenu käendama. Tagatiseta ärilaenude periood on pigem lühike ja laenusumma ei ole väga suur. Selle laenuliigi teine iseloomustav nimi on kiirlaen ettevõttele, mis on kõige kiirem ja lihtsam viis taotleda ärilaenu, sõltumata ettevõtja äriplaanist ja firma varadest. Need ärilaenud on mõeldud olukordadeks, kus on pakiline vajadus käibevahendite järele.

Tagatisega laen ettevõttele

Tagatisega ettevõtte laenud ehk hüpoteeklaenud firmadele on pikaajalised- ja suurema summaga ärilaenud. Ettevõttele hüpoteeklaenu võttes seatakse ettevõtte omanduses olev kinnisvara laenule varaliseks tagatiseks. See tähendab, et kui ettevõte ei suuda laenu õigel ajal võlausaldajale tagasi maksta, likvideeritakse ettevõtte poolt seatud hüpoteek laenuandja jaoks tagasimaksete viivitusest tekkinud võlgnevuste katteks. Tagatisega ärilaen kujutab endas võimalust saada ettevõtte tegevuseks vajalik rahastus, kui on vaja suuremamahulisi investeeringuid firma laiendamisega kaasnevateks kulutusteks.

Laen alustavale ettevõttele

Alustava ettevõtte laen ehk stardilaen on mõeldud uutele ettevõtetele, kes vajavad äritegevuse alustamiseks tarvisolevat finantseeringut. Raha võib vaja minna firmale kontori rentimiseks, lattu kauba soetamiseks, ettevõtte reklaamiks jms. Stardilaenu saamiseks on vajalik korrektselt koostatud äriplaan. Vahel küsitakse ka lisatagatist. Tagatise seadmine alustava ettevõtte laenule ei ole üldjuhul vajalik, ent samas peaks vähemalt üks ettevõtte juhatuse liige andma ettevõtte poolt taodeldavale laenule eraisiku käenduse. Käendus on vajalik, sest niinimetatud “juriidilistel kehadel” on liiga lihtne vastutusest pääseda ning laenuandjale peab jääma mingisugune kindlustus- ja usaldus ettevõtte juhtfiguuride suhtes.

Ettevõtte krediidiliin

Krediidiliin ärile kujutab endast teatud limiidi ulatuses väljastatud laenulimiiti, mida saab vastavalt vajadusele kasutada oma äranägemise järgi. See tähendab, et ettevõttel on võimalus otsustada, kui suures mahus ja mis ajal, neile määratud limiidilt, vabu vahendeid töösse võtta. Intresse tuleb tasuda vaid sõltuvalt kasutatud limiidi ulatusest. Krediidiliin on võimalus tektitada likviidseid vahendeid, kui ettevõtte enda rahavoog on ajutiselt seiskunud – näiteks kui teie poolt väljastatud arved ei ole veel tasutud ning vajate vahendeid, et teha äritegevusega kaasnevaid päevakorralisi kulutusi. Väljastatavad summad on enamasti väikesemahulisemad ja lühemaks ajaks kui teistel ettevõtete laenuliikidel.

Faktooring ja liising ettevõtetele

Eelnevalt mainitud laenutüüpidele lisaks on ettevõtetel võimalus kasutatada ka faktooringut ja liisingut – need on alternatiivid tavapärastele laenudele, mis võimaldavad ettevõtetel saada käibekapitali- ja soetada äritegevuseks vajalikku vara.

Faktooring ehk arve finantseerimine

Faktooringu puhul ei ole tegemist laenuteenusega, vaid enda poolt koostatud- ja väljastatud arvete müümisega teistele ettevõtetele. Faktooring võimaldab saada likviidseid vahendeid, ilma, et peaks ettevõtte nimel laenu võtma. See on kasulik, kui teie ettevõttel on pikaajalise tähtajaga arved, kuid ettevõtte kasvu nimel soovite raha saada märgitud tasumise tähtaja asemel võimalikult kiiresti. Teie ettevõtte poolt esitatud arve ostja (faktooringu pakkuja) maksab teie ettevõttele arve välja kokku lepitud mahus (võtavad protsendid vahelt). Faktooringu pakkujale makstakse omakorda vastavalt teie- ja arve saaja vahel sõlmitud lepingule (nemad saavad täissumma ja teenivad seeläbi kasumit).

Liising firmadele

Liisingud ettevõtetele toimivad sarnaselt eraisikute liisingutele. Sisuliselt võetakse ettevõtte nimel mõni seade (näiteks arvutitehnika, tööpink) või masin (sõiduk, kombain jms) järelmaksuga. Nii saab firma äritegevuseks hädavajaliku tehnika kasutusse võtta, ilma et peaks selle kohe täishinnaga ära ostma. Liisinguperioodi lõpus on võimalik liisitud objekt liisingufirmale tagastada või ettevõtte poolt jääkväärtusega välja osta.

Ärilaenude tingimused

Ettevõtete laenude üldised tingimused ei erine suuresti tavapäraste eraisikute laenupakkumiste tingimustest. Peamine reegel on lihtne – ettevõttel ei tohi olla kehtivaid maksehäireid ega võlgnevusi. Laenu pakutakse osaühingutele (OÜ) ja aktsiaseltsidele (AS). FIE-d ehk füüsilisest isikud ettevõtjad ei saa seda tüüpi ärilaene taotleda.

Väiksemaid summasid saab laenata juhatuse liikme käendusega. Suuremate summade jaoks on vajalik tagatisvara (kinnisvara või muu vara tagatis). Ärilaenu pikkus sõltub konkreetse pakkumise tingimustest. Minimaalselt saab ärilaenu võtta üheks kuuks, kuid laenuperiood võib olla ka väga pikk – ettevõttele saab laenu võtta kuni 10 aastaks või isegi kauemaks.

Intress on mõningal määral korrelatsioonis laenuperioodiga – mida lühem periood, seda kõrgem intress ja vastupidi – pikajaalised laenud on madalama intressiga, kuid nende taotlemine on keerukam ning pakkumiste valik tänasel laenuturul palju väiksem.

Laenu saamiseks vajalike dokumentide osas küsitakse alustavate ettevõtete käest enamasti äriplaani. Suuremate- ja pikemaajaliste laenude jaoks on vajalikud juba asutatud- ja toimiva ettevõtte viimase kvartali bilanss- ja kasumiaruanded.

Ärilaenu pakkumiste valdkonnas kehtestavad reeglid võlausaldajad, kellel on tihti erinevatele firmadele erinevad nõudmised. Tutvuge konkreetse pakkumise tingimustega ja selgitage välja, missugused nõuded kehtivad konkreetselt teie ettevõttele.

Ärilaenude plussid ja miinused

Mis on ärilaenu plussid? Üldiselt on tagasimakse periood paindlikum kui eraisikutele pakutavatel laenudel. Firmadele mõeldud laenud on samuti personaliseeritud ettevõttele, kellele laenu pakutakse. See tähendab, et tingimused, laenusumma- ja periood on kohandatud vastavalt ettevõtte vajadustele, nende majanduslikule olukorrale ning võimalustele. Ka suurte laenusummade puhul on intressid mõistlikud, jäädes vahemikku 8-12%. Väiksemad ettevõtte laenud ei vaja aga tagatist – nende taotlusprotsess on tunduvalt lihtsam ja kiirem.

Vastukaaluks ettevõtte laenude eelistele tuleb välja tuua ka mõned puudused. Suurimaks miinuseks on riskid ettevõtte juhtidele. Näiteks juhatuse liige, kes on olnud käendajaks ärilaenule, ei pruugi tulevikus saada laenu eraisikuna kui tal on tekkinud probleeme ettevõtlusega seoses tekkinud kohustuste täitmisega. Samuti ei pruugi ettevõtetele mõeldud laenud olla nii odavad kui nad esmapilgul paistavad. Laenamisega kaasnevad alati lisakohustused nagu intressimaksed- ja muud tasud, mida tuleb lepingusse sätestatud korra järgi tagasi maksta.