Laen maksehäirega inimesele

Kas oled jäänud laenu tagasimaksetega hiljaks või sul on võlgnevus mõne teise ettevõtte ees? Sul võivad olla maksehäired. Mis on maksehäired ning millised on võimalused maksehäirega inimesel laenu saamiseks? Selles artiklis lahkame teemat laenud maksehäiretega.

Laenud võlgnikele

Võlgnikele mõeldud laenud huvitavad maksehäiretega inimesi, kes on sattunud laenu tagasimaksete tegemisel raskustesse. Mida teha, kui olete lasknud mõnel väikelaenul või kiirlaenul muutuda võlgnevuseks ja on tekkinud maksehäire, mis jättis musta pleki teie makseajalukku?

Makseajalugu on ääretult tähtis neile, kes pole mingil põhjusel võlausaldajale laenu tasunud ja seetõttu võlgnike või maksejõuetuse registrisse kantud. See tähendab halba makseajalugu – inimene ei täitnud oma kohustusi ja sellest on jäänud märge, et ta pole klient, keda saab usaldada.

Halb makseajalugu on laenutaotluste tagasilükkamise kõige levinum põhjus, mistõttu on maksehäirega inimestele pakutavad laenud muutunud äärmiselt populaarseks.

Laen maksehäirega ilma tagatiseta

Pakutakse kolme tüüpi erinevaid laene: ilma tagatiseta laenud, käenduslaenud (leiate oma laenule käendaja, kes kohustub teie eest laenu tagasi maksma kui te ise seda ei tee) ning laenud inimeselt inimesele (kui laenate pankade asemel inimestelt otse).

Kas kehtiva maksehäirega inimene saab laenu?

Maksehäirega laenu saamine võimalik, kui arvestatavad faktorid (regulaarse sissetuleku suurus, olemasolevad laenukohustused jne) moodustavad krediidiskoori hinnanguga vähemalt rahuldav ehk taotleja maksejõuetuse tõenäosus on madal.

Mõnel pool võib olla kasulik laenule lisatagatise seadmine või maksevõimelise käendaja omamine. Kaks praktilist ja levinumat varianti on laenata, kas auto- või kinnisvara tagatisel. Alternatiivina kasutatakse ka käenduslaene mõne leibkonna liikme või hea sõbra abiga.

Kui vanalt saab võlgnikule mõeldud laenu taotleda?

Selliseid probleemseid laene on võimalik taotleda juba 18-aastaselt, ehkki tuleb tunnistada, et halva makseajalooga laenu saamine on lihtsam, kui inimene on 19- või 20-aastane.

Enamik laenuandjaid järgivad vastutustundliku laenamise põhimõtted, mis keelavad laenu andmise noortele ja võlgnikele, kuid on ka selliseid laenuandjaid, kelle vastutuse ja maksevõime standardid võimaldavad paindlikumatel tingimustel raha laenata.

Muidugi ei tohiks rõõmustada, sest igasugusesel laenu väljastamisest keeldumisel on oma põhjendus. Kui laenuandja näeb juba negatiivseid märke, et keegi proovib raskes finantsolukorras laenu võtta, peaks inimene neid ka ise märkama. Finantsraskusi ei saa lahendada samade meetmete abil, mis nende tekkimiseni viisid.

Kiirlaen kehtiva maksehäirega

Enamik mõistlikke laenuandjaid ei soovi kliente, kelle profiil näitab maksejõuetust. Klientide teenindamine ja laenu andmine kaasab endaga kulutusi ning sellepärast hindavad laenuandjad hoolikalt, kellele peaks kiirlaenu väljastama ja keelduvad tihti kahtlastest taotlustest.

Kiirlaenude andmine maksejõuetule inimesele on suurema riskiga, seetõttu kipuvad laenuandjad harva sõlmima kokkuleppeid maksehäirega inimesega, kellel on võlad ja krediidifirmade silmis halb maine. Sel põhjusel pakuvad vaid vähesed ettevõtted maksehäirega inimesele laenu ilma tagatiseta.

Samas, kui taotlejal on midagi, mida panna laenu tagatiseks, on see laenuandjale hea garantii, mis sisendab tema vastu usaldust ja tõstab tõenäosust saada positiivne laenuotsus.

Kas kusagil pakutakse maksehäirega kiirlaenu ka ilma töökohata?

See on tõenäoliselt kõige ebaõnnestunum kombinatsioon, mis ühendab endas kõik, mis näitab inimese võimetust kiirlaene tagasi maksta. Ilma töökohata ja halva krediidireitinguga on kiirlaenu peaaegu võimatu saada.

Erandiks on juhud, kui inimene on töötu, kuid tal on mingisugune ametlik sissetulek ning tekkinud maksehäire põhjus on väike rikkumine minevikust. Aastate jooksul on võimalik, et laenuandja silmis sai inimene uuesti maksejõuliseks kliendiks.

Kas kiirlaenud on võlgadesse sattunud inimestele ohtlikud?

Kui isik ei suutnud oma kohustusi täita ja on kasutanud vastutustundetuid laenamismeetodeid, on tõenäoline, et ta seisab uue laenu võtmisel samade probleemide ees. Taoliste juhtumite probleemi juur on üldine rahaasjadega ümberkäimine, selle teenimine- ja kulutamine.

Kiirlaenud on ohtlikud kõigile, kes on raskes rahalises olukorras ega suuda leibkonna pikaajalise eelarve planeerimisega toime tulla. Neile inimestele, kellel on stabiilsed sissetulekuallikad, kes üritavad leida võimalusi ja planeerivad hoolikalt oma eelarvet, pole kiirlaenu saamine ja tagasimaksmine tõenäoliselt probleem. Kõik sõltub konkreetse inimese elustiilist ja tema võimalustest.

Millal keeldutakse maksehäiretega inimestele raha laenamisest?

Laenuandjate juures, kes annavad võlgnikele laene, võib keeldumise ainus põhjus olla ebapiisav sissetulek laenumaksete katmiseks. Kuid väikesed laenumaksete hilinemised ja aegunud maksehäired ei ole sama, mis on halb krediidireiting.

Halb krediidireiting on märkus praegustest makseraskustest, kui teil on täitmata kohustusi ja kehtiv maksehäire. See võib uute laenude tagasimaksete tegemist raskendada. Seega saate tõenäoliselt eitava vastuse, kui te ei oma töökohta ega mõnda ametlikku regulaarset sissetulekut, mis võimaldaks maksta laenu eest õigeaegselt.

Kuidas saaksin laenu saamiseks oma krediidireitingut tõsta?

Tuleb mõista, et krediidireitingu tõstmine on üsna keeruline protsess, mis koosneb mitmest tegurist, mis sõltuvad teist endast vähe. Muidugi võib arusaam tulude kasvust, mineviku võlgade tagasimaksmine, sissetuleku regulaarsus ja muu finantsstabiilsus näidata laenuandjale, et te pole enam maksejõuetu, kuid alati sellest ei piisa. Enamik laenuandjaid pöörab maksehäirete registrile suurt tähelepanu, kus igasugune must plekk on veel pikka aega nähtaval ja võib olla põhjuseks laenutaotlus tagasi lükata.